Lenker Spółka z o.o. jest częścią grupy kapitałowej AQUANET S.A. Działa na podstawie aktu założycielskiego Spółki z dnia 25 października 2012r oraz wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000441335 na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 27.11.2012 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.032.450 zł.

Organy Spółki:

Zgromadzenie Wspólników

  • Aquanet S.A.

Rada Nadzorcza

  • Orest Nazaruk – Przewodniczący Rady
  • Dorota Smok – Członek Rady
  • Sławomir Stelmasiak – Członek Rady

Zarząd – skład Zarządu jest jednoosobowy

  • Piotr Gołębiowski – Prezes Zarządu

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań
Adres: ul. Wiśniowa 13, 61-477 Poznań
tel. (61) 8 359 332
adres: www.lenker.pl
e-mail: biuro@lenker.pl

NIP 7831693050
REGON 302247818
KRS 0000441335