MECHANIK

GRUPA AQUANET

Nr referencyjny: SK/1/15

OSOBA NA TYM STANOWISKU ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA:

 • diagnozowanie usterek oraz kompleksowe dokonywanie napraw mechanicznych;
 • przeprowadzanie przeglądów okresowych pojazdów;
 • prowadzenie dokumentacji warsztatowej zgodnie z wytycznymi;
 • organizację czasu pracy serwisu;
 • zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta;
 • reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy;

OD OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ NA TYM STANOWISKU OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia kierunkowego;
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • ogólnej wiedzy z zakresu obsługi i naprawy pojazdów;
 • wysoko rozwiniętych umiejętności organizacyjnych i negocjacyjnych;
 • umiejętności planowania oraz zarządzania czasem pracy;
 • prawa jazdy kat. B.

NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • niezbędne szkolenia
 • wynagrodzenie zależne od efektów pracy

Osoby zainteresowane spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na niżej podany adres.

Lenker SP. Z O.O., ul. Wiśniowa 13, 61-477 Poznań lub e-mail: rekrutacja@lenker.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez LENKER SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY WIŚNIOWEJ 13 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłane aplikacje nie będą zwracane.

Informujemy, że Administratorem danych jest LENKER SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY WIŚNIOWEJ 13.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt: biuro@lenker.pl